Handmade 's Touch

It's like having an icecream in a windy mid-winter day, I swear <3

Archive for the category “Inspiration”

[Inspiration] Sponge cake (phần 1)

Một vài hình ảnh gợi ý cho các bạn từ bánh cotton sponge cake mình làm nhé! Công thức hoàn toàn theo của chị Linh Trang blog Savoury Days, các bạn có thể xem clip hướng dẫn cũng như  link công thức gốc ở https://handmadetouch.wordpress.com/2013/07/23/how-to-make-cotton-sponge-cake/

Flan ~:x

Vui lòng ghi nguồn https://handmadetouch.wordpress.com và dẫn link đến bài viết gốc khi share lại! Cảm ơn mọi người!

Post Navigation