Handmade 's Touch

It's like having an icecream in a windy mid-winter day, I swear <3

[Inspiration] Sponge cake (phần 1)

Một vài hình ảnh gợi ý cho các bạn từ bánh cotton sponge cake mình làm nhé! Công thức hoàn toàn theo của chị Linh Trang blog Savoury Days, các bạn có thể xem clip hướng dẫn cũng như  link công thức gốc ở https://handmadetouch.wordpress.com/2013/07/23/how-to-make-cotton-sponge-cake/

Flan ~:x

Vui lòng ghi nguồn https://handmadetouch.wordpress.com và dẫn link đến bài viết gốc khi share lại! Cảm ơn mọi người!

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: